top of page
OversiktVaset.jpg

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Vaset Skiheiser AS behandler dine personopplysninger. Vaset Skiheisers nettsider og nettbutikk eies av Vaset Skiheiser AS, Panoramavegen 1056,  2960 Røn, organisasjonsnummer 986979468. 

Sist endret 20.10.2021

Roller og kontaktinfo

Vaset Skiheiser har rolle som behandlingsansvarlig. 

Kontaktinfo finner man nederst på siden. 

Personopplysninger deles ikke med andre parter. 

Opplysninger brukes for å registrere kunde i leie av utstyr eller som eier av ulike typer heiskort. 

Vaset Skiheiser er behandlingsansvarlige for de personopplysningene som vi får i egenskap av å ha en fanside på Facebook og som vi behandler for egne formål. 

Du kan klage på hvordan Vaset Skiheiser behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no og telefon 22 39 69 00.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler bare personopplysninger hvis det er nødvendig for å gjennomføre vår avtale med deg, vi har berettiget interesse i behandlingen, behandlingen er pålagt oss ved lov eller annet lovgrunnlag foreligger. Vår berettiget interesse er å kunne gi deg best mulig service og markedsføre våre tjenester og produkter.

Enhver behandling utover dette krever ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykket før samtykket trekkes tilbake. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personoppslysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale).

Norsk lov gjelder.

Formålet med å hente inn personopplysninger 

Formålet med nettsidene, app og annen elektroniske plattformer er å kunne tilby informasjon om Skianlegget, kjøp av varer og tjenester, gi tilpasset kommunikasjon, fordeler og tilbud, og å bygge generell kunnskap om kjøpstrender og hvordan vi kan forbedre våre tjenester basert på bruken av disse. 

Behandlingen av opplysningene om deg bygger både på samtykke(ne) du har gitt og de øvrige behandlingsgrunnlag vi har og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Hvilke opplysninger samles inn

Vaset Skiheiser behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer. Vi behandler opplysninger fra dine kjøp som handlet beløp, produkter, dato/tidspunkt og hvor kjøpet er gjort. Bruk av produkter (for dem det er relevant) registreres også med dato/tidspunkt. Dette samles inn både ved opprettelse av bruker og kjøp gjort i vår nettbooking, nettbutikk og i appen.
I forbindelse med årskort samles det også inn bilder for å kunne identifisere og kontrollere eierskap til årskortet.

Når du henvender deg til oss via melding på Facebook/Twitter, epost og kontaktskjema blir disse meldingene også registrert inn og behandlet. Det gjelder også når du henvender deg per telefon angående overnattingsopphold.

Vaset Skiheiser får gjennom Facebook Insight anonymisert informasjon om bl.a. kjønn, alder, bosted, språk m.m. Vi kan også se hvor mange personer som har besøkt sidene våre og hvor mange som er nådd gjennom innlegg i en valgt tidsperiode.

Det lovlige grunnlaget for den anonymiserte behandlingen baserer seg på berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 bokstav f. De anonymiserte målgruppene bidrar til at Vaset Skiheiser får reelle og tilspissede tilbakemeldinger på hvordan vår informasjon og markedsføring på våre Facebook-fansider blir mottatt av følgere og brukere av Facebook. På den måten kan vi forstå kundegruppen vår bedre og dessuten forbedre oss, men uten at dette går ut over ditt personvern.

Vaset Skiheiser vil også behandle personopplysninger tilknyttet likerklikk, delinger og følgere på våre sider og våre sideaktiviteter. Behandlingen av dette baserer seg på ditt samtykke og du kan når som helst fjerne egne likerklikk, delinger og slutte å følge våre fansider. Du kan selv velge hvilken markedsføring du skal bli eksponert for i Facebooks sider her.

Facebook har hovedsakelig sine servere i EU, men ved overføring av personopplysninger til en server utenfor EU vil dette gjøres basert på andre rettslige grunnlag for overførsel av personopplysninger utenfor EU og Sveits, som EUs modellkontraktklausuler eller Privacy shields rammeverk.

Vaset Skiheiser bruker cookies på våre nettsider. Disse inneholder ikke personopplysninger, unntatt cookie for pålogging. Les her for mer om bruk av cookies her.

Hvordan bruker Vaset Skiheiser dine opplysninger

Vaset Skiheiser bruker opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom kjøp, for at vi skal kunne levere de varer og tjenester du har kjøpt av oss. Dette innebærer også kontroll av gyldighet på kjøpte billettprodukt. Det gjøres ved å registrere bruk av produktene for å sikre at de ikke blir brukt mer enn tillatt og ved at eierskap av årskort kontrolleres ved hjelp av bilde og fødselsdato.

Sikkerhetstiltak

Våre medarbeidere og konsulenter får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap og ødeleggelser av de systemene som oppbevarer personopplysningene. Vi sørger for at behandlingen av personopplsyninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.

Lagring

Personopplysninger om deg blir kun lagret så lenge det er et saklig behov for å bruke opplysningene. Lagringstiden vil dermed avhenge med opplysningstype og behandlingsformål når opplysningene slettes: noen opplysninger kan slettes kort tid etter at de ble samlet inn, andre opplysninger slettes når du har besøkt oss, mens noen slettes en viss tid etter ditt besøk. Anonymiserte data har ikke en tidsfrist for sletting.

Her er noen av de kriteriene som legges til grunn når vi bestemmer hvor lenge personopplysningene skal oppbevares:
– Om videre behandling av opplysningene etter ditt besøk vil være nødvendig som følge av eventuelle krav, innsigelser eller annen type tvist. Slettes normalt sett innen 13 måneder etter henvendelsen og vurderes årlig dersom behovet for å oppbevare det lengre oppstår.
– Om vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene etter gjeldende lovgivning, slik som bokføringsloven. Etter bokføringsloven har vi plikt til å oppbevare visse typer informasjon i inntil 5 år etter regnskapsårets slutt.
– Noen opplysninger slettes eller anonymiseres kort tid etter at de ble innsamlet fordi det ikke lenger er behov for opplysningene. 

Dine rettigheter

Du har blant annet:
– rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 15) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no
– rett til utlevering av dine personopplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 20) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no
– rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 16) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no
– rett til å få dine personopplysninger slettet (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 17) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no
– rett til at behandlingen av personopplysningene dine begrenses (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 18) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no
– rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine (personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 21) – les mer i artikkelen om dette på datatilsynet.no

Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på Vasetskiheiser.no og i appen. Som innlogget på Vasetskiheiser.no har du også innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk (dato, produkt, status bruk, beløp) som er kjøpt på nett. Øvrige lagrede opplysninger kan du få ved å ta kontakt med oss (du finner link til kontaktskjema i bunnen av siden). Vi skal også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging på dyreparken.no/minside eller du har andre krav innenfor dine rettigheter.

Dersom du sletter din bruker, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som Bokføringsloven krever lagret. Dersom din bruker har vært passivt i tre år, slettes også alle personopplysninger utover det Bokføringslover krever. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes alle opplysninger om deg, men mindre du fortsatt har en aktiv bruker hos oss.

Du har krav på svar fra oss snarest mulig og senest innen 30 dager etter at vi har mottatt nødvendig informasjon fra deg.

Endring av samtykke og personvererklæring

Vaset Skiheiser kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på den aktuelle tjenesten. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på Vasetskiheiser.no/personvern.

img_0277_liten.jpg

Brennabu

gomobu_aug-0960.jpg

Gomobu Fjellstue

foto17-1024x772_310x234.jpg

Vasetstølen

bottom of page